test

Łomża
Parafia św. Brunona


Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.

Słowo Ewangelii

Czytaj całość

Ogłoszenia Parafialne Parafii św. Brunona

Środa Popielcowa    -  26 lutego 2020


1. Dziś rozpoczynamy święty czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Cały Wielki Post jest wezwaniem do odwrócenia się od siebie samego po to, aby skierować się ku Panu Bogu. Jest to wołanie o postawienie Go w centrum myśli i zamierzeń. To zachęta do zwrócenia się ku Bogu jak dziecko, to znaczy z prostotą, entuzjazmem i radością. Jeśli pragniemy budować prawdziwą wspólnotę z Chrystusem, to nie może zabraknąć nam sił i czasu na uważniejsze wsłuchiwanie się w Jego głos, na baczniejsze przyglądanie się Jego życiu i postępowaniu, na rozmowę z Nim. Msze Święte w naszym kościele dziś o godz. 7.00, 9.00. 11.00 i 18.00.

2. W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w naszym parafialnym kościele o godz. 17.30 będziemy szli za Chrystusem Jego Drogą krzyżową, a w niedziele po Mszy Św. o godz. 11.00 będziemy rozpamiętywali Jego mękę podczas Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym. Nie żałujmy czasu, aby pokazać, że mocno trwamy przy Chrystusowym krzyżu – znaku zbawienia. Niech ten krzyż przypomina, zwłaszcza wrogom Kościoła, że największą wartością w życiu jest miłość płynąca z niego: „W krzyżu miłości nauka”.

3. Dziś rozpoczynamy też Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Pamiętajmy, że pokuta jest owocem Bożej łaski i Bożego miłosierdzia (por. KKK nr 1432-1433). Wielki Post powinien być naznaczony jeszcze intensywniejszą współpracą z Panem Bogiem, który jest źródłem wszelkiego dobra. Już od dziś potraktujmy bardzo poważnie wymóg prawa kościelnego, który nakłada na nas w tym czasie obowiązek spowiedzi wielkanocnej.

4. Z większą odwagą i zaangażowaniem otwórzmy się na wielkopostną akcję trzeźwości. Trwa 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, która przychodzi łatwiej w tym pokutnym okresie.

5. Pamiętajmy, że w Wielkim Poście możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, jednak przez nas nie naprawione. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust zupełny można uzyskać w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.

 
Kancelaria

 

Kancelaria parafialna czynna:

w Piątek i Sobota w godz. 16.00 - 18.00

w pozostałe dni w godz. 8.30 - 10.00

(w niedzielę i święta kancelaria i nieczynna)

 
Rachunek Bankowy Parafii

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu

ul. Wojska Polskiego 135, 18 - 400 Łomża

Numer rachunku: 57 1240 1532 1111 0000 2055 6732, Bank Pekao SA