Łomża
Parafia pw. NMP Częstochowskiej


Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.

Duszpasterze

Proboszcz: Ks. Prałat Paweł BEJGERProboszczowie od powstania parafii: 
ks. Eugeniusz Sochacki (1997 -2005), ks. Paweł Bejger od 2005.

Z parafii pochodzą: Ks. Andrzej Salwowski (1986).