Łomża
Parafia pw. NMP Częstochowskiej


Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.

Historia Parafii

Parafia pw. MB Różańcowej została erygowana w 1451 r. przez Biskupa płockiego Pawła, z fundacji książąt mazowieckich.
Po kilku kościołach drewnianych został wybudowany wg projektu Ka­rola Majewskiego kościół murowany pw. MB Różańcowej staraniem ks. Sta­nisława Bagińskiego. Budowę tego kościoła zakończono w 1863 r. Dnia 6.08.1864 r. ks. Paweł Andruszkiewicz proboszcz i dziekan łomżyński poświęcił kościół z delegacji biskupa Sejneńskiego. W latach 1990-1993 staraniem ks. prob. Mariana Filipkowskiego został wykonany generalny remont kościo­ła. Kościół nie jest konsekrowany.
Plebania murowana, wybudowana na przełomie XIX i XX w.; wpisana do rejestru zabytków.

Do parafii należą miejscowości:
Miastkowo, Bartkowizna (4), Czartoria (5), Drogoszewo (5), Gałkówka (3), Kaliszki (8), Korytki (3), Kuleszka (6), Lubią (5), Luby Kiertany (4), Luby Kurki (3), Nowosiedliny (8), Orło (5), Osetno (8), Podosie (9), Rybaki (5), Rydzewo (6), Rydzewo Gozdy (6), Sosnowiec (4), Tarnowo (5), Zaruzie (2).

Liczba wiernych: 3 720

Odpusty: MB Różańcowej, św. Ap. Piotra i Pawła, św. Józefa.