Miastkowo
Parafia pw. MB Różańcowej


Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.

Historia Parafii

Parafia pw. NMP Częstochowskiej została erygowana 17.08.1997 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Powstała z terytorium parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu i parafii Bożego Ciała w Łomży.
Kościół murowany pw. NMP Częstochowskiej zbudowany w latach 1996-1997 staraniem ks. Henryka Jankowskiego, proboszcza parafii św. Bru­nona w Łomży, przy współudziale wikariusza ks. Eugeniusza Sochackiego. Kościół konsekrowany 17.08.1997 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. W latach 1997-2000 staraniem ks. prob. Eugeniusza Sochackiego wykonano ocieplenie stropu i ścian kościoła, założono witraże i zainstalowa­no dzwony oraz uporządkowano teren przy kościele.
Plebania murowana połączona z kościołem, wybudowana w latach 1996-1997 staraniem ks. Henryka Jankowskiego i ks. Eugeniusza Sochackiego.

Do parafii należą miejscowości:
Łomża - ulice: AL Legionów, Kraska Duża, Kraska Mała, Krucza, Poznańska; Konarzyce (1), Łochtynowo (1,5).

Liczba wiernych: 1 981

Odpusty: NMP Częstochowskiej