Nowe Kupiski
Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej


Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.

Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Nowych Kupiskach

Historia Parafii

Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej została erygowana 29.11.1992 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. Powstała z terytorium parafii św. Brunona z Kwerfurtu w Łomży, w granicach utworzonego 29.06.1992 r. samodzielnego ośrodka duszpasterskiego.
Kościół murowany pw. św. Jadwigi Śląskiej zbudowany w latach 1988-1992 staraniem ks. Henryka Jankowskiego, proboszcza i dziekana łomżyńskiego. Kościół pobłogosławiony 15.10.1989 przez Biskupa pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego; konsekrowany 29.06.1992 przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. W latach 1994-2000 staraniem ks. prob. Henry­ka Osowieckiego wykonano ogrzewanie kościoła, zainstalowano dzwony i zabezpieczono dach.
Plebania murowana połączona z kościołem, wybudowana w latach 1988-1992 staraniem ks. Henryka Jankowskiego proboszcza par. św. Brunona w Łomży.

Do parafii należą miejscowości:
Nowe Kupiski (1), Bożenica (1,5), Stare Kupiski (1).

Liczba wiernych: 1 380

Odpusty: św. Jadwigi Śląskiej.