test

Zbójna
Parafia pw. św. Wincentego á Paulo


Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.

Historia Parafii

Parafia pw. św. Wincentego aPaulo została erygowana 23.08.1892 r. z terytorium parafii Nowogród.
Kościół murowany pw. św. Wincentego aPaulo zbudowany w latach 1889-1892,pobłogosławiony 23.08.1892 r. przez ks. Wincentego Sienkiewicza proboszcza z Nowogrodu. W1915 r. zniszczony, w 1923 r. odbudowany stara­niem ks. Aleksandra Witkowskiego; konsekrowany 27.06.1926 r. przez Bisku­pa łomżyńskiego Romualda Jałbrzykowskiego. W latach 1980-1992 staraniem ks. Jerzego Śleszyńskiego przeprowadzono gruntowny remont kościoła.
Plebania murowana z przełomu XIX i XX w.

Do parafii należą miejscowości:
Zbójna, Dębniki (3), Gawrychy (7), Gątarze (8), Laski (5), Osowieć (4), Pianki (3,5), Ruda Osowiecka (6), Stanisławowe (10), Tabory Rzym (4), Wyk (8).

Liczba wiernych: 1 925

Odpusty: św. Wincentego aPaulo, św. Stanisława BM.