test

Łomża
Parafia św. Brunona


Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.

Chrzest Święty

1. Chrzest jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej.

2. Skutki chrztu św.:

 1. odpuszczenie grzechu pierworodnego
 2. odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych
 3. odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej jak i doczesnej
 4. wlanie łaski uświęcającej, cnót teologalnych (wiary, nadziei i miłości) oraz darów Ducha Świętego
 5. charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła

3. Nadanie imienia: 
Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu.

4. Warunki udzielania chrztu św.:

 1. Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nie przyjęcie jeszcze tego sakramentu przez danego człowieka.
 2. W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.
 3. Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy odłożyć aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku szkolnym.

5. Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego:

 1. Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej
 2. Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie.
 3. Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.
 4. Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach…, ale również troska o stronę materialną)
 5. Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.

6. Rodzice chrzestni:

 1. Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne. Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania.
 2. Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii.
 3. Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego.
 4. Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.
 5. Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić taką funkcję.

7. Formalności związane z chrztem:

 1. Sakrament chrztu jest udzielany w naszym kościele w niedzielę  podczas Mszy św. o godzinie 11.00 .
 2. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed planowana uroczystością. Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka.
 3. W naszym kościele mogą być ochrzczone dzieci, których rodzice należą formalnie do naszej parafii. W pozostałych przypadkach konieczne jest zezwolenie własnego proboszcza.
 4. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
 5. Katecheza przedchrzcielna odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest o godz. 16.00.
 6. Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. Białą szatkę oraz świecę chrzcielną.
 7. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę świętą chrzcielną.

Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy rodziców, chrzestnych i ich rodziny.