test

Łomża
Parafia św. Brunona


Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.

Bierzmowanie

1. Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

2. Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania:
a) budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem
b) dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie
c) odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.

3. Formalności związane z sakramentem bierzmowania
a) Sakrament bierzmowania w naszej parafii udzielany jest raz w roku dla młodzieży z VIII  klasy szkoły podstawowej.
b) Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania odbywa się metodą ewangelizacyjną poprzez pracę w małych grupach.
c) Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania.