test

Łomża
Parafia św. Brunona


Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.

Sakrament Pokuty (Spowiedź Święta)

Sakrament ten nazywa się:

a) sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech;

b) sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia za strony grzesznego chrześcijanina;

c) sakramentem spowiedzi, ponieważ oskarżenie – spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu; sakrament ten jest również „wyznaniem", uznaniem i uwielbieniem świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego człowieka;

d) sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela penitentowi„ przebaczenia i pokoju";

e) sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie.

W naszym kościele można się wyspowiadać każdego dnia podczas wszystkich nabożeństw.